Saivu er et samisk dataspill. Jeg hadde ansvar for 2D tegningene. Et lite utvalg ser du her.

medisinflasker